Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 8/12/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 22 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 35 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 16 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 36 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 21 C ...

Đêm Thứ Bảy : Có mây ... Gió 30 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 16 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió 26 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 23 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 22 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 17 C ...ax