Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Bảy : Ngày 2/12/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 2 mm ... Có mây ... Gió 27 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 24 C ...

 

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...

Thứ Hai : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 29 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Hai 25 C ...

Đêm Thứ Hai : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Hai 20 C ...