Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 24/11/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa nhẹ 1 mm ... Có mây ... Gió 36 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Bảy : Mưa nhẹ 2 mm ... Trời trong ... Gió 33 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

 

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 30 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 1 mm ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 25 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 20 C ...