Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Hai : Ngày 20/11/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió lặng 7 km/giờ 102 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

 

Đêm Thứ Ba : Mưa giông 2 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 39 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 20 km/giờ 47 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...