Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Năm : Ngày 16/11/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 57 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

 

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 22 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 26 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Trể ... Có mây ... Gió 28 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...