Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 14/11/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió lặng 8 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 30 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

 

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 16 km/giờ 62 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 12 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Có mây ... Gió nhẹ 13 km/giờ 76 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...