Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Hai : Ngày 13/11/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 11 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 43 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 31 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 51 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 3 mm ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 21 C ...