Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Hai : Ngày 6/11/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió 20 km/giờ 8 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 26 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 55 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Ba 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió 22 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Tư 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 45 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...