Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Ba : Ngày 31/10/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Mưa phùn ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 4 mm ... Có mây ... Gió 26 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Tư : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 44 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Tư : Mưa giông 5 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 49 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 20 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 37 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Có mây ... Gió 31 km/giờ 21 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 19 C ...