Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Năm : Ngày 26/10/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời tot ... Gió 22 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 30 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 19 C ...

Thứ Bảy : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Bảy 25 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 26 km/giờ 40 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 20 C ...