Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 25/10/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 19 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 18 C ...

Thứ Năm : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió 28 km/giờ 26 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió 23 km/giờ 34 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 5 mm ... Có mây ... Gió 25 km/giờ 36 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 25 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 3 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...