Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 7 giờ VN Thứ Ba : Ngày 24/10/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 18 km/giờ 42 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 25 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió 20 km/giờ 12 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 19 C ...

Thứ Tư : Sương mù và mưa phùn ... Trời trong ... Gió 25 km/giờ 35 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 26 C ...

 

Đêm Thứ Tư : Trời trong ... Gió 25 km/giờ 13 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Tư 19 C ...

Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 27 km/giờ 38 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Năm 26 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió 21 km/giờ 32 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...