Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Sáu : Ngày 20/10/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 354 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 6 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 25 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Bảy : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 358 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Bảy : Mưa giông 4 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 33 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Bảy 19 C ...

Chủ Nhật : Trời trong ... Gió nhẹ 18 km/giờ 6 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 27 C ...

Đêm Chủ Nhật : Mưa phùn ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 41 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 19 C ...