Dự báo thời tiết Đà Lạt trong 3 ngày tới -- Từ 1 giờ VN Thứ Tư : Ngày 18/10/2017

Thời Tiết Đà Lạt

Ngày Hôm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 11 km/giờ 326 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 348 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Năm : Mưa giông 7 mm ... Trời trong ... Gió 24 km/giờ 4 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Đêm Thứ Năm : Mưa giông 10 mm ... Trời trong ... Gió 19 km/giờ 23 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Năm 20 C ...

Thứ Sáu : Trời trong ... Gió 22 km/giờ 16 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Thứ Sáu 27 C ...

Đêm Thứ Sáu : Mưa giông 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 24 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Thứ Sáu 20 C ...