Ngày Hôm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời tot ... Gió nhẹ 12 km/giờ 267 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 29 C ...

Đêm Nay : Mưa giông 23 mm ... Có mây ... Gió lặng 5 km/giờ 89 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Có thể có mưa ... Trể ... Có mây ... Gió nhẹ 17 km/giờ 292 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 28 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 20 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 154 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 14 km/giờ 256 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 18 mm ... Có mây ... Gió lặng 4 km/giờ 234 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Chủ nhật ngày 30/7/2017: Có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 23 độ C, thấp nhất 16 độ C

Thứ hai ngày 31/7/2017: Có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 25 độ C, thấp nhất 17 độ C

Thứ ba ngày 1/8/2017: Có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất 22 độ C, thấp nhất 17 độ C, trời có nắng

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 9 mm ... Trời trong ... Gió lặng 5 km/giờ 136 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 239 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Chủ Nhật : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 123 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa nhẹ 8 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ 276 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Ba : Sương mù và mưa phùn ... Có mây ... Gió 20 km/giờ 279 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 27 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 14 mm ... Trời trong ... Gió lặng 3 km/giờ 248 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 13 km/giờ 264 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Sáu : Mưa giông 18 mm ... Trời trong ... Gió lặng 1 km/giờ 205 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 17 mm ... Có mây ... Gió lặng 2 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 30 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 11 km/giờ 274 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Ba : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 268 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 21 mm ... Có mây ... Gió lặng 3 km/giờ 213 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 28 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Chóng hết ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 280 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 24 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 9 km/giờ 306 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Mưa giông 21 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 9 km/giờ 241 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 31 C ...

Đêm Nay : Có thể có mưa ... Trể ... Trời trong ... Gió nhẹ 15 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 21 C ...

Thứ Hai : Mưa giông 16 mm ... Có mây ... Gió lặng 8 km/giờ 258 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 30 C ...

Ngày Hôm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 16 km/giờ 255 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày 27 C ...

Đêm Nay : Trời trong ... Gió nhẹ 17 km/giờ 265 Độ ... Nhiệt Độ Thấp Tối Nay 20 C ...

Thứ Bảy : Mưa giông 11 mm ... Trời trong ... Gió nhẹ 10 km/giờ 278 Độ ... Nhiệt Độ Cao Ngày Mai 29 C ...

More Articles...