Công bố mẫu logo tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII

Tin Tức Đà Lạt

UBND TP Đà Lạt vừa có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường trên địa bàn sử dụng mẫu thiết kế logo để tuyên truyền cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII, năm 2017. 

 

Theo đó, các phòng, ban, đơn vị xã, phường thuộc thành phố thống nhất sử dụng mẫu thiết kế logo đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt để phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá, tổ chức các chương trình, hoạt động trong khuôn khổ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII.

 Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt và công bố mẫu logo Festival Hoa Đà Lạt năm 2017.

Theo Thụy Trang Báo Lâm Đồng