Thả cá Mè diệt tảo lam ở hồ Xuân Hương - Đà Lạt

Tin Tức Đà Lạt

Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi thành phố Đà Lạt tiếp tục thả 500kg cá mè giống tại hồ Xuân Hương, thành phố Đà Lạt.

 

Đây là  loài cá ăn ở tầng trung, thích nghi với thức ăn là các sinh vật,  tạp chất trong nước, và tảo lam là một trong những loại thức ăn phổ biến của  giống cá này. Được biết,đây là lần  thứ 4 ,Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi thành phố Đà Lạt thả cá diệt tảo lam tại hồ Xuân Hương.

Để biện pháp diệt tảo lam này mang lại hiệu quả, Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi thành phố Đà Lạt mong muốn chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động đánh bắt cá tại hồ Xuân Hương. Thả cá diệt tảo lam là một trong những giải pháp nhằm đảm bảo môi trường, tạo vẻ mỹ quan ở hồ Xuân Hương.Tuy nhiên, đây cũng chỉ là một trong những giải pháp tình thế, về lâu dài cần phải tập trung xử lý tảo lam ngay từ gốc bằng cách giữ nguồn sạch cho hồ Xuân Hương – một thắng cảnh quốc gia, nơi được mệnh danh là trái tim của thành phố Đà Lạt./. 

Theo Tấn Sỹ - lamdongTV