Đà Lạt công nhận xã, phường đạt chuẩn pháp luật

Tin Tức Đà Lạt

Kế hoạch trong quý 4/2017, Hội đồng Đánh giá tiếp cận pháp luật Đà Lạt được thành lập với chức năng đề xuất công nhận các phường, xã trên địa bàn thành phố đạt chuẩn pháp luật năm 2017.

 

 Quy trình đầu tiên công chức tự chấm điểm và tổng hợp kết quả sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, báo cáo Chủ tịch UBND xã, phường. Tiếp theo, Chủ tịch UBND xã, phường tổ chức họp với các đoàn thể chính trị địa phương thống nhất hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn pháp luật lên Phòng Tư pháp thành phố Đà Lạt. Tại đây, hồ sơ được thẩm tra cuối cùng rồi trình lên Hội đồng Đánh giá tiếp cận pháp luật Đà Lạt xem xét, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt ban hành quyết định công nhận chính thức. 

 Được biết, xã, phường được công nhận đạt chuẩn pháp luật khi đáp ứng 5 tiêu chí: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; không xảy ra trọng án; không có hoặc giảm thiểu khiếu nại, tố cáo kéo dài so với năm trước; giải quyết thủ tục hành chính đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; đảm bảo chất lượng thực hiện thủ tục hành chính.

 

THEO MẠC KHẢI