Có một mùa đông

Trang Thơ Đà Lạt

Đặng Thị Vân Khanh

Nếu không có cái màu đỏ thắm
Hoa trạng nguyên đốt những con đường
Nếu chẳng có những lưng đồi gió lộng

 


Dẫn lối ta đi từng khóm hướng dương
Nếu chẳng có tường vi từng rặng
Nghiêng thơ mộng trên ngôi nhà ngợp nắng.


Đà Lạt
Sao gọi được mùa đông?
Xin cảm ơn con dốc lượn vòng
Vạt cỏ đẫm sương khuya tơi đất xốp
Hương hoa dạ lan trong hương cỏ mật
Những rừng thông ngan ngát phấn hoa vàng
Xin cảm ơn từng nhịp sống âm vang
Tiếng xe ngựa gõ đều tr6en dốc vắng
Tiếng giao duyên của khu vườn trong nắng
Và tiếng em sau tiếng liễu treo mành…