Người xưa nói ....mình ngẫm

Kỹ Năng Sống

Có một câu nói mà mình nhận thấy rất hay:

"Xây dựng một tình bạn thì khó
Nhưng phá vỡ một tình bạn thì dễ"


Vì thế làm gì thì làm mình cố gắng đừng làm cho ai buồn, mà Only có lỡ làm cho một ai đó buồn thì mong hãy bỏ qua cho Only.

Lại có câu:

"Đừng nghe những gì anh ấy nói
hãy nhìn những việc anh ấy làm"

Câu này thật đúng vì trong chúng ta, rất nhiều người nói thì rất hay, chuyên bắt bẻ người khác, ngồi phán thì hay lắm nhưng khi bắt tay vào việc thì chẳng ra sao. Để tránh việc này tốt hết mình không nói gì, mà có lỡ nói rồi thì phải ráng mà làm cho gần đúng với nói.

"Đời người như một cuộc đua xe đạp, có thể anh thắng tôi ở chặng này nhưng ở chặng khác tôi lại thắng anh"

Vậy sao ta phải bi quan trước thất bại này nhỉ, ta cứ hãy cố gắng hết sức mình đi, biết đâu mai này ta sẽ thành công.