Hướng dẫn tự học Photoshop CS6 căn bản - Bài 9 phần 1

Tin Học Đồ Họa

Hướng dẫn học Photoshop từ căn bản đến nâng cao. Chúc các bạn thành công và đừng quên like và theo dõi kênh để tìm hiểu các bài tập tiếp theo.

Bài tập: 

Tự học Adobe Illustrator: 

Tự học CorelDraw: 

Tự học Photoshop: