Xử lý ảnh chân dung trên camera raw & Photoshop - Phần 2

Kỹ Năng Chụp Hình

E. Detail (chi tiết): Độ rõ nét và khử noise.
Mở lớn hình 200% để thẩm định chi tiết và sự biến đổi khi chỉnh sửa trong chức năng này.
a. Độ rõ nét - Sharpening
Sharpening – Điều chỉnh độ rõ nét


Amount: Đưa độ nét vào tấm ảnh.

Radius: Thể tích nét.
Detail: Độ sắc nét.
Masking: Dùng mặt nạ giảm bớt nét lại.
E kéo Amount lên + 44 cho hình nét hơn các thông số kia để nguyên

b. Noise Reduction (Giảm nhiễu sáng và nhiễu sắc)
- Có hai loại Noise:
Color Noise: là những hạt nhiễu có màu.
Luminance Noise: là nhiễu do hạt nhiễu đen, trắng và xám (không có màu ) giống như những hạt muối tiêu lấm chấm
- Giảm noise bằng cách gia tăng độ "soft" (giảm sharpen và contrast) cho vùng nhiễu. Khi giảm nhiễu sẽ phải ngăn ngừa mất nét nên có nhưng chức năng xử lý noise:
Luminance: dùng để tăng giảm tương phản cho những hạt muối tiêu lấm chấm để khư noise.
Luminance Detail: dùng để ngăn mất nét khi tăng mức độ giảm nhiễu Luminance Noise Color Detail: dùng để ngăn ngừa bệt màu và mất nét khi tăng mức độ giảm nhiễu Color Noise
Hình lúc chưa xử lý noise

Đầu tiên để giảm Luminance Noise : Kéo thanh trượt "Luminance Noise" lên đến 40. Những hạt muối tiêu đen trắng (Luminance Noise) biến mất.
Và keo thanh Luminance Detail về 0 Nhưng ảnh sẽ bị "soft" ( không nét và thiếu tương phản)

Kéo thanh trượt Luminance Detail lên đến 50. Ảnh sẽ giảm "soft"

Kéo thanh trượt "Color Noise" từ mặc định là 25 xuống tới 0, ta thấy những hạt lấm chấm màu xuất hiện (color noise), phần này do hình này color Noise ít nên các cụ có thể ko nhận thấy rõ nhưng với các hình khác chụp trong điều kiện tối hơn và iso cao sẽ rất hiệu quả.

Kéo thanh trượt "Color Noise" lên đến 15. Color noise biến mất.

Sau khi xử lý noice ảnh nó ra dư này, chắc là OK rồi có thể tạm dừng phần camera raw tại đây, trong phần này các cụ chú ý cho e các mục e đã trình bày ở trên nếu có phát sinh các vấn đề khác các cụ có thể đặt luôn câu hỏi ạ.

Để lưu lại phần camera raw đã xử lý ta click vào done,
Để chuyển sang PS hoàn thiện thêm chi tiết các cụ click vào Open image
Giao diên PS

 

 Xem Phần 1 - Phần 3

Viết bởi: Bigcom - OF