Ảnh đẹp khó cưỡng về Vũng Tàu năm 1967 của Bruce Tremellen

Cảnh Đẹp Việt Nam

Bạch Dinh, Bãi Trước, Thích Ca Phật Đài... là những địa danh mang tính biểu tượng xuất hiện trong loạt ảnh Vũng Tàu năm 1967 do cựu binh Mỹ Bruce Tremellen thực hiện.

Dưới chân núi Lớn, gần Bạch Dinh, Vũng Tàu năm 1967. Ảnh: Bruce Tremellen.

Bạch Dinh Vũng Tàu. Ảnh: Bruce Tremellen.

Bãi Trước của Vũng Tàu. Ảnh: Bruce Tremellen.

Người dân và du khách tắm biển ở Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Một góc Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Bến cá ở Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Những con thuyền neo đậu ở Bãi Trước. Ảnh: Bruce Tremellen.

Lối lên tượng Đức Phật thành đạo ở Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremellen.

Đường lên tượng Đức Phật thành đạo ở Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremelle.

Tượng Đức Phật thành đạo ở Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremellen.

Cận cảnh tượng Phật. Ảnh: Bruce Tremellen.

Khung cảnh nhìn từ Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Bruce Tremellen.

OnlyDalat theo Kiến Thức