Nhà Trọ Sinh Viên Tại Đà Lạt

Lưu Trú Đà Lạt

Nhà trọ cho Sinh viên, và người đi làm có thu nhập thấp Nhằm tạo điều kiện cho Sinh Viên tìm được phòng trọ nhanh nhất và thích hợp nhất.

 

 

ĐƯỜNG NGUYỄN CÔNG TRỨ

 

ĐƯỜNG TÔ HIỆU

1. Cô Minh: 62B1: Nguyễn Công Trứ

 

1. Nhà trọ Cô Hồng: số 02 Tô Hiệu

ĐT: 0918371333

 

ĐT: 0633821599 hoặc 0918223691

Tiện Nghi: Tolet trong

 

 

Giá: 600 Ngàn/Phòng

 

2. Nhà trọ Bác Lâm: số 04 Tô Hiệu

 

 

ĐT: 0633555001 hoặc 0984664706

2. Cô Tâm: 63C Nguyễn Công Trứ

 

Tiện nghi: Tolet trong

ĐT: 0633.831479

 

Giá: 400- 450 ngàn/phòng

Tiện Nghi: Tolet ngoài

 

 

Giá: 400-600 Ngàn/phòng

 

3.Chị Bình, số 22 Tô Hiệu

 

 

ĐT: 0168551861

3. Nhà Trọ 63A Nguyễn Công Trứ

 

Tiện nghi: Tolet trong, có gác lững

ĐT: 0913125710

 

Giá: 400 – 500 phòng

Tiện nghi: Tolet trong

 

 

Giá: 500 – 600 /phòng

 

ĐƯỜNG AN DƯƠNG VƯƠNG

 

 

 

4. Cô Thảo 54H Nguyễn Công Trứ

 

1.Chú Mỹ 63B An Dương Vương

ĐT: 0633825186

 

ĐT: 0633831816

Tiện nghi: Tolet ngoài

 

Tiện Nghi:

Giá: 400 – 500/ phòng

 

Giá:

 

 

 

5.Cô Quý : 72A Nguyễn Công Trứ

 

2.Cô Giỏi số 61 An Dương Vương

ĐT: 0633.823496

 

ĐT: 0633827968

Tiện nghi: Tolet ngoài

 

Tiện Nghi

Giá: 500 ngàn/Phòng

 

Giá: 250- 350 ngàn/phòng

 

 

 

6.Anh Hoàng : 66F Nguyễn Công Trứ

 

ĐƯỜNG TRẦN KHÁNH DƯ

ĐT: 0633708459

 

1.Anh Đạt, Đường Trần Khánh Dư

Tiện Ngi: Tolet trong

 

ĐT: 01698611610

Giá: 500-600 ngàn/phòng

 

Tiện nghi: Tolet trong

 

 

Giá: 500 ngàn/phòng

 

 

 

 

 

2.Cô Liên, Đường Trần Khánh Dư

 

 

ĐT:

 

 

Tiện nghi: có gác và không có gác

 

 

Giá: 450 – 600 ngàn/phòng.

8.Cô Bắc ,số 69 Đường Nguyễn Công Trứ

 

 

ĐT: 0633823938

 

3.Cô Cúc, Đường Trần Khánh Dư

Tiện nghi: Tolet trong

 

ĐT: 0633552896

 

 

Tiện nghi: Tolet trong

9.Bác Thưởng,số 63A  Nguyễn Công Trứ

 

Giá: 500 ngàn/phòng

ĐT: 06335522794

 

Tiện nghi: có tolet trong.

Cẩm nang du lịch Đà Lạt - OnlyDalat