Khách sạn Cẩm Đô

Lưu Trú Đà Lạt

Là khách sạn 3 sao, một trong những khách sạn lớn và có uy tín tại Đà Lạt bởi trang thiết bị và cơ sở hạ tầng đạt loại tốt nhất.
Địa chỉ: 81 Phan Đình Phùng, Đà Lạt.

 


Tel: (063) 822732
Fax: (063) 830273
Email: camdohotel@vnn.vn
Giá phòng: 30$ - 60$/ phòng

 

 

Bản đồ chỉ đường