Làng Hoa Hà Đông Đà Lạt

Thắng Cảnh Đà Lạt


Làng hoa Hà Đông được thành lập vào năm 1938 khi người pháp cho di trú người dân ở các làng hoa Nghi Tàm, Quảng Bá (Ngoại thành Hà Nội) vào Đà Lạt lập ấp.

 

Trải qua 70 năm phát triển, Làng hoa Hòa Đông đã trở thành một vùng chuyên canh hoa với trên 400 hộ sản xuất trên diện tích 30 ha trồng hoa, trong đó 25 ha đã được nhà kính hóa với các giống hoa hoàng anh, xạc - sa, cúc đỏ, cúc nhi, hoa hồng, margarita (Cát tường), cúc Nhật, cẩm chướng, ly ly…

Ngày 01/01/2010, nhân dân Khu phố Hà Đông, Phường 8, thành phố Đà Lạt đón nhận Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận Làng hoa Hà Đông là Làng hoa đầu tiên và là làng nghề truyền thống của thành phố Đà Lạt.

Làng hoa Hà Đông Đà Lạt

Làng hoa Hà Đông Đà Lạt